Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Isopleettikartta väestöntiheyden kuvaajana

Tässä kartassa samanarvonkäyrät on muodostettu ruutujen keskipisteitä hyödyntämällä ja näin on saatu eriarvoisia väestöntiheyskäyriä.

Kartta. Väestöntiheyskartta Pirkanmaan seudulta

Lähde: Tilastokeskus. Ruututietokanta 5 km x 5 km 2016. Taajamat 2016. Järvet 1992.

Takaisin oppimateriaaliin