Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Animaatio samanarvonkäyrän interpoloinnista

Alla olevassa kuviossa sopivaksi käyrän arvoksi on valittu 15. Arvon 15 saavia pisteitä ei kuitenkaan ole, joten joudutaan miettimään, millä etäisyydellä arvon 15 käyrä kulkee muiden arvojen pisteisiin nähden.

Yhdistetään ensin lähimmät pisteet toisiinsa viivalla. Tämän jälkeen merkitään (punaisella) mahdollisimman tarkasti ne kohdat kustakin viivasta, joissa arvioidaan lukuarvon 15 sijaitsevan. Kaikista viivoista tällaista kohtaa ei löydy. Lopuksi yhdistetään nämä uudet pisteet viivalla toisiinsa ja tehdään vielä kulmien pyöristys, jotta saadaan luonnollisemman näköinen käyrä.

Kuvio. Samanarvonkäyrän interpolointi manuaalisesti

Takaisin oppimateriaaliin