Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Yhdistelmäteemakartassa yhdistetään eri karttatyyppejä

Alla olevassa kartassa on yhdistetty koropleettikartta, diagrammikartta ja suhteellisen pistesymbolin kartta. Koropleettikartta esittää maakunnittain sähkön kulutusta asukasta kohden vuodessa. Piirakkakuvion sektoreilla on esitetty sähkön kulutuksen jakautuminen yhteiskunnan eri aloille ja diagrammin suhteellisella koolla on esitetty sähkön kokonaiskulutuksen määrää.

Kartta. Sähkön kokonaiskulutus sektoreittain ja kulutus asukasta kohden vuonna 2016 maakunnittain

Lähteet: Tilastokeskus. Maakunnat 2016 [viitattu: 1.8.2016]. Saantitapa: https://www.stat.fi/tup/rajapintapalvelut/kuntapohjaiset_tilastointialueet.html ja Energiateollisuus ry. Sähkönkäyttö ja käyttäjämäärät maakunnittain [viitattu: 1.8.2016]. Saantitapa: https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot/sahkotilastot/sahkontuotanto_ja_-kaytto

Takaisin oppimateriaaliin