Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Tiheyspintakartta esiintymistiheyden kuvaajana

Alla olevassa kartassa on paikkatieto-ohjelmalla estimoitu tiheyspinta tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien perusteella. Väriskaalan avulla nähdään, millä alueilla onnettomuuksia tapahtuu todennäköisimmin.

Kartta. Tieliikenneonnettomuuksien tiheys Jyväskylän seudulla vuonna 2014

Lähteet: Tilastokeskus. Tieliikenneonnettomuudet 2014 [viitattu 16.8.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/tup/rajapintapalvelut/tieliikenneonnettomuudet.html jaVektoriaineisto: Digiroad. Maanmittauslaitoksen taustakarttarekisteri [viitattu 16.8.2016]. Saantitapa: kartat.kapsi.fi

Takaisin oppimateriaaliin