Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Väkiluvun mukaan suhteutetut alueet

Alla olevassa kartogrammissa seutukunnat on suhteutettu väestömäärän mukaan siten, että alueen koko kasvaa väkimäärän suuretessa. Tämän vuoksi Suomen kartta on muodoltaan totutusta poikkeava ja esimerkiksi Helsingin seutukunnan suhteellinen koko on selvästi suurempi kuin alueen todellinen pinta-ala edellyttäisi. Myös muut väestökeskittymät erottuvat selvästi.

Kartta. Väestön osuus koko Suomen väestöstä vuonna 2015 seutukunnittain

Lähde: Tilastokeskus. Väestö 2015 vuoden 2016 seutukuntajaolla [viitattu: 15.7.2016]. Saantitapa: https://www.stat.fi/tup/rajapintapalvelut/vaesto_tilastointialueittain.html

Takaisin oppimateriaaliin