Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Erilaiset luokkarajat koropleettikartassa

Alla näet kaksi koropleettikarttaa, joissa tilastoaineisto on luokiteltu. Vertaa näitä kahta karttaa. Millaisen vaikutelman vasemmalla oleva ja millaisen oikealla oleva kartta mielestäsi antaa esitetyn ilmiön alueellisesta jakaumasta?

Kartat 1–2. Korkeakoulututkinnon suorittaneet kunnan yli 15-vuotiaasta väestöstä vuonna 2013

Lähde: Tilastokeskus. Koulutustilastot 2013 [viitattu: 8.9.2015]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

Yllä esitetyt koropleettikartat on laadittu samasta tilastoaineistosta. Miksi kartat sitten näyttävät erilaisilta?

Kun tilastoaineisto on jaettu luokkiin, luokkarajat on määritelty erilaisiksi kummassakin kartassa. Erilaiset luokkarajat antavat erinäköisen kuvan siitä, miltä ilmiö alueellisesti näyttää.

Takaisin oppimateriaaliin