Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Erilaisia tilastoaineiston jakaumia

Alla näet neljä erilaista tilastoaineiston jakaumaa frekvenssijakaumalla esitettynä:

A  normaalijakauma
B  tasainen jakauma
C  oikealle vino jakauma
D  jakauman muoto epämääräinen

Kuviot 1–4. Neljä erilaista jakaumaa

Takaisin oppimateriaaliin