Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Tasaiset luokkavälit tasaiselle jakaumalle

Tasaisissa luokkaväleissä kunkin luokan minimi- ja maksimiarvon väli on yhtä suuri. Tasaiset luokkavälit sopivat parhaiten tasaisen jakauman aineistolle.

Kuviot 1–2. Tasaväliset luokat tasaiselle jakaumalle

Takaisin oppimateriaaliin