Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Kvantiilit tasaisille jakaumille

Kuten alla olevat kuviot esittävät, kvantiililuokittelu jakaa aineiston luokkiin niin, että jokaisessa luokassa on yhtä monta aluetta.

Kuviot 1–2. Kvantiilit luokkarajoina tasaisen jakauman aineistossa

Takaisin oppimateriaaliin