Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Luokittelu keskihajonnalla

Kuviossa 1 on normaalijakautunut aineisto. Kuviossa 2 luokkavälit on muodostettu keskihajonnan perusteella, jossa luokkarajat määräytyvät keskihajonnan tai sen monikerran etäisyydelle keskiarvosta.

Kuviot 1–2. Tilastoaineiston luokittelu keskihajonnalla

Takaisin oppimateriaaliin