Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Keinotekoisesti kasvavat luokkavälit

Esimerkkikuviossa luokkarajoiksi on valittu sopivia tasalukuja (5, 15, 30 ja 50).

Kuvio. Keinotekoisesti kasvavat luokkavälit vinolle jakaumalle

Takaisin oppimateriaaliin