Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Nolla-arvo ja keskiarvo luokkarajoina

Alla olevissa kuvioissa on luokkarajoina käytetty muuttujan nolla-arvoa ja keskiarvoa.

Kuviot 1–2. Nolla-arvon ja keskiarvon määrittelemät luokkarajat

Lähteet: Tilastokeskus. Muuttoliike 2014. Aluetilinpito [viitattu: 8.9.2015]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

Takaisin oppimateriaaliin