Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Tilastojen ennakkotietoja

1. Väestön ennakkotilasto

Tilastokeskus julkaisee ennakkotilaston mm. väestönmuutoksista ja väestörakenteesta. Väestönmuutoksista on saatavissa tietoja Suomessa elävänä syntyneistä, kuolleista, kunnassa muutoista, kuntien välisistä muutoista, siirtolaisuudesta, solmituista avioliitoista, myönnetyistä avioeroista, rekisteröidyistä parisuhteista, eroon päättyneistä rekisteröidyistä parisuhteista ja Suomen kansalaisuuden saaneista. Ennakkotilasto tuotetaan kuukausittain. Lopulliset väestönmuutostilastot julkaistaan seuraavan vuoden huhti–toukokuussa.

2. Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito on kansainvälisiin sopimuksiin perustuva laaja tilastojärjestelmä, jolla voidaan kuvata kansantalouden toimintaa. Kansantalouden tilinpidon keskeisenä tuloksena saadaan laskettua bruttokansantuote (BKT). Ensimmäiset ennakkotiedot edellisestä vuodesta julkaistaan helmi–maaliskuun vaihteessa.

Laajan tietosisällön mukaiset ennakkotiedot julkaistaan heinäkuussa ja tietoja tarkennetaan seuraavan vuoden tammikuussa. Lopulliset vuotta t koskevat tarjonta- ja käyttötaulukot julkaistaan joulukuussa t+2 ja koko tilinpidon tietosisältö tammikuussa t+3.

3. Osakeasuntojen hinnat

Osakeasuntojen hinnat -tilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä. Se laaditaan verohallinnon varainsiirtoveroaineistosta. Tilastosta julkaistaan erikseen kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositilasto. Kuukausitilaston ennakkotiedoissa on mukana noin 2/5 kaikista kaupoista ja neljännesvuositilastossa noin 2/3 kaikista osakeasuntokaupoista, peittävyys kuitenkin vaihtelee alueittain. Vuositilaston peittävyys on vanhojen osakehuoneistokauppojen osalta lähes täydellinen.

4. Tullin ulkomaankauppatilasto

Tulli julkaisee ulkomaankaupan ennakkotiedot aina 39 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Yksityiskohtaiset tarkennetut kuukausitilastot julkaistaan kunkin kuukauden ulkomaankaupasta noin 8 viikkoa tilastokuukauden jälkeen. Kunkin vuoden lopulliset tilastot julkaistaan aina seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Katso millaisia merkintätapoja taulukoissa käytetään, kun kyseessä on esim. ennakkotieto (Tilastojen ABC -kurssi, 2.1.4 Merkintätavat ja viitteet).

Takaisin oppimateriaaliin