Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Perustiedot maksutta – räätälöity tieto maksaa

Suuri osa Suomen virallisesta tilastosta on saatavana maksutta tilastokeskus.fi-palvelusta. Jos perustieto ei riitä esim. toimiala-, ammatti- ja koulutusluokitustasojen ja alueluokitusten osalta, tarjoaa Tilastokeskus myös maksullisia tilasto- ja tilastointipalveluja. 

  • Maksulliset erityisselvitykset tehdään asiakkaan tarpeiden mukaan yksittäisenä taulukkona, taulukkopakettina, tilastollisena selvityksenä, graafisina kuvioina tai teemakarttoina. Erityisselvityksissä käytetään Tilastokeskuksen eri tilastojen aineistoja, kuten esim. väestö-, työssäkäynti-, asuntokunta-, asunto-, ja rakennusaineistoja.
  • Tilastokeskuksen rekisteripalveluista (yritysrekisteri, oppilaitosrekisteri) voidaan poimia toimipistekohtaisia osoite- ja muita tietoja koko maasta tai alueittain rekisterikohtaisten luokittelumuuttujien mukaisesti määriteltynä.
  • Tilastokeskuksen tutkijapalvelut tarjoaa yksikkötason aineistoja (eli mikroaineistoja) tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.
  • Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa tietoa liiketoiminnan suhdannekehityksestä asiakkaan tietotarpeen mukaan. Tiedot voidaan tuottaa eri toimialoista, maantieteellisistä alueista tai yritysryhmistä.

Lisätietoja maksullisista tietokannoista saa Tilastokeskuksen sivuilta. 

Takaisin oppimateriaaliin