Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Tilasto- ja tutkimusaineistot asiakkaan oman tarpeen mukaan

Tilastokeskuksen haastattelu- ja tutkimuspalvelut räätälöi asiakkaille kysely- ja haastattelututkimuksia. Markkinatutkimuslaitokset, kuten Taloustutkimus Oy ja Kantar TNS Oy, tekevät markkinatutkimuksia asiakkaiden omiin tiedontarpeisiin. 

Takaisin oppimateriaaliin