Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Monitasoinen luokitus: Ammattiluokitus

Ammattiluokitus on monitasoinen luokitus. Se on esimerkki laajemmasta luokituksesta, jossa käytetään luokkien nimien ja koodien lisäksi myös luokkien sanallisia kuvauksia.

Ammattiluokituksen avulla laaditaan tilastoja väestön ammattirakenteesta ja palkoista. Ammattiluokitusta käytetään myös ammatinvalinnan ohjauksessa ja työnvälityksessä sekä työelämän tutkimuksessa, koulutussuunnitelmissa ja terveystutkimuksissa.

Ammattiluokituksessa on 11 pääryhmätasoa, jotka tarkentuvat hierarkkisesti 5-numerotasolle asti.

Taulukko. Esimerkki hierarkiasta. Terveydenhoitajat ammattiluokituksessa

3 Asiantuntijat
  31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
  32 Terveydenhuollon asiantuntijat
    322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym.
      3221 Sairaanhoitajat ym.
        32212 Terveydenhoitajat
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

Lähde: Tilastokeskus, Luokitukset, Ammattiluokitus 2010,
https://www.stat.fi/fi/luokitukset/ammatti/ammatti_1_20100101/

Takaisin oppimateriaaliin