Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Monitasoinen luokitus: Toimialaluokitus TOL

Toimialaluokitus TOL on monitasoinen luokitus kuten edellisen esimerkin ammattiluokituskin. Toimialaluokitusta käytetään esimerkiksi yritysten ryhmittelemiseen.

Toimialaluokitusta hyödynnetään talouden eri alueita kuvaavissa tilastoissa kuten yritystilastoissa, työllisyystilastoissa sekä kansantalouden tilinpidon tilastoinnissa.

Toimialaluokitus muodostuu viidestä hierarkkisesta tasosta. Päätasoa merkitään kirjaimilla A–X. Alemmat tasot merkitään numerokoodeilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 noudattaa EU:n virallista toimialaluokitusta NACE Rev. 2:a
1–4-numerotasoilla. 5-numerotaso on määritelty kansallisesti Suomen omien käyttötarpeiden perusteella.

Taulukko. Esimerkki hierarkiasta. Toimialaluokitus, pääluokka J: Informaatio ja viestintä  

63 Tietopalvelutoiminta
  631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit
    6312 Verkkoportaalit
  639 Muu tietopalvelutoiminta
    6391 Uutistoimistot
      63910 Uutistoimistot
    6399 Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
      63990 Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta

Lähde: Tilastokeskus, Luokitukset, Toimialaluokitus 2008,
https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/toimiala_1_20080101/

Takaisin oppimateriaaliin