På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Monitasoinen luokitus: Toimialaluokitus TOL

Toimialaluokitus TOL toimii taloudellista toimintaa kuvaavien tilastojen tiedonkeruu- ja kuvauskehikkona. Sitä käytetään talouden eri alueita, kuten tuotantoa ja työllisyyttä kuvaavissa tilastoissa sekä kansantalouden tilinpidon tilastoissa.

Toimialaluokitus muodostuu viidestä hierarkkisesta tasosta:

  • kirjaintaso, johon kuuluvat kirjainkoodilla A–X merkittävät pääluokat
  • 2-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 2-numeroisella koodilla
  • 3-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 3-numeroisella koodilla
  • 4-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 4-numeroisella koodilla
  • kansallinen 5-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 5-numeroisella koodilla

TOL 2008 noudattaa EU:n virallista toimialaluokitusta NACE Rev. 2:a 1–4-numerotasoilla. 5-numerotaso on määritelty kansallisesti Suomen omien käyttötarpeiden perusteella.

Taulukko. Esimerkki hierarkiasta. Toimialaluokitus, pääluokka J: Informaatio ja viestintä  

63 Tietopalvelutoiminta
  631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit
    6312 Verkkoportaalit
  639 Muu tietopalvelutoiminta
      63910 Uutistoimistot
    6399 Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
      63990 Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta

Lähde: Tilastokeskus, Talousluokitukset, Toimiala (TOL) [verkkojulkaisu]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu 1.3.2016]. Saantitapa: https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/toimiala_1_20080101/

Takaisin oppimateriaaliin

Jaa