På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Hyödykeluokitukset (ulkomaankaupan luokitukset)


Ulkomaankaupan tilastoinnissa käytetään useita luokituksia. Luokitus pitää valita tilaston käyttötarkoituksen mukaan. 

CN-luokitus: Combined Nomenclature eli yhdistetty nimikkeistö on EU:n tullihallinnossa ja ulkomaankauppatilastoissa käytetty tavaraluokitus jossa tarkimmalla, 8-numerotasolla on noin 10000 luokkaa. CN-luokitus soveltuu käytettäväksi parhaiten silloin, kun halutaan tilastotietoja yksittäisten, tarkkaan rajattujen tavaroiden ulkomaankaupasta. CN-luokituksen 6-numerotaso vastaa HS-luokitusta.

HS-luokitus: Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö on Maailman tullijärjestön (WCO) julkaisema kansainvälinen kauppatavaroiden tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä. Euroopan unionin CN- ja Taric-nimikkeistöt perustuvat tähän nimikkeistöön. HS-nimikkeistöä uudistetaan 5-6 vuoden välein. HS on luokitus, jota käytetään tullitilastoinnissa yleisesti myös EU:n ulkopuolella.

SITC-luokitus: Standard International Trade Classification on YK:n vahvistama luokitus, jonka avulla kaupan kokonaiskuva on helpompi hahmottaa mm. verrattaessa maiden välisiä kauppasuhteita tai muita suurempia kokonaisuuksia. SITC-luokituksen tarkimmalla 5-numerotasolla on reilut 3000 luokkaa.

CPA-luokitus: Classification of Products by Activity on EU:n luokitus, jossa tavarat luokitellaan sen mukaan, missä tuoteluokassa tavaraa tyypillisesti valmistetaan. CPA-luokitusta käytetään, kun halutaan selvittää tavaroiden ulkomaankaupan kehitystä eri tuoteluokissa. Näitä CPA-luokkia on tarkimmalla 6-numerotasolla noin 1400.

NACE: Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes perustuu EU:n toimialaluokitukseen, ja Suomen kansallinen versio siitä on toimialaluokitus TOL. NACE/TOL-luokitus on taloudellista toimintaa harjoittavien yksiköiden toimialaluokitus. Toimialaluokitus poikkeaa tavaraluokituksesta siten, että yritys voi kuulua vain yhteen toimialaan, kun taas tavaraluokituksissa yrityksen tavarat voivat kuulua useaan eri tavaraluokkaan. Yrityksen toimiala määräytyy yrityksen ilmoittaman päätoimialan mukaan. NACE/TOL-luokitusta kannattaa käyttää, kun haluaa selvittää ulkomaankauppaa käyvien yritysten kehitystä eri toimialoilla.

Lähde: Tulli, Uljas – Ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmä

Takaisin oppimateriaaliin

Jaa