Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Alueluokitukset – Euroopan unioni

1. NUTS-aluejako (Nomenclature of territorial units for statistics)

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) on Euroopan unionin (EU) alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaisesti laaditaan kaikki EU:n yhteiset alueelliset tilastot. NUTS-luokitus määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 1059/2003.

Suomen NUTS-aluejako

  • NUTS 1: Manner-Suomi ja Ahvenanmaa
  • NUTS 2: suuralueet
  • NUTS 3: maakunnat
  • NUTS 4: seutukunnat
  • NUTS 5: kunnat

2. Local Adminstrative Units (LAU)

Maakuntatasoa (NUTS3) tarkempien (NUTS4–NUTS5)  tilastovertailujen tekoa varten Eurostat on luonut Local Administrative Unit (LAU) -alueluokitusjärjestelmän.

Paikallistasolle on määritelty kaksi hallintoyksikköä:

  • LAU-taso 1 vastaa NUTS-tasoa 4: seutukunnat. Useimmat EU-maat ovat määritelleet alemman LAU-tason.
  • LAU-taso 2 vastaa NUTS-tasoa 5, joka koostuu kunnista tai vastaavista yksiköistä 27 EU:n jäsenvaltiossa

Eurostatin Postcodes and NUTS -verkkosivulla on saatavana luokitusavain 20 EU-maan postinumeroiden ja NUTS3-alueiden välillä.

Takaisin oppimateriaaliin