På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Luokitusvajeet

Tilastoluokitukset eivät aina vastaa käyttäjien toiveita ja tarpeita.

Jotta voisi vastata esimerkiksi kysymykseen Mikä on lasten, miesten ja naisten vaatteiden vähittäiskaupan markkinan arvo?, tarvittaisiin luokittelua, joka kattaisi jokaisen vaatteita myyvän liikkeen vaatemyynnin ja pelkästään sen.

Toimialaluokituksesta, jota käytetään yritystiedon tilastoinnissa, löytyy luokitus erikoismyymälöiden vaatekauppa. Tämän avulla tilastoista löytyisi vain vaatteita myyvien liikkeiden (esim. toimipaikkojen määrä alueittain, liikevaihto). Vaatteita myydään kuitenkin paljon tavarataloissa, jotka kuuluvat luokkaan erikoistumaton vähittäiskauppa, sekä omaksi ryhmäkseen luokiteltavissa postimyynnissä ja verkkokaupassa. Tavarataloista, postimyynnistä ja verkkokaupasta ei luokituksen avulla saada eroteltua erikseen vaatemyyntiä. Toimialaluokitushaku ei tuota tässä tapauksessa – sukupuoli- ja ikäryhmänäkökulman vuoksi – riittävän tarkkaa jaottelua, ja siksi tilastostakaan ei saada näitä tietoja eriteltyä. 

Myös usein kysytty kysymys Kuinka paljon Suomessa on etnisiä ravintoloita? tai Mikä on pikaruokaravintoloiden liikevaihto? jää vastaamatta, mikäli kysymykseen yritetään hakea vastausta tilastoista toimialaluokituksen avulla. Toimialaluokituksessa on luokka Ravitsemistoiminta, mutta siinä ei luokitella ravintoloita etnisyyden mukaan, ja siksi tilastoistakaan ei löydy etnisten ravintoloiden määrää.

Silloin kun virallinen tilasto ja sen luokitusstandardit eivät anna kattavaa vastausta esim. yritystoiminnan osalta, kannattaa kääntyä alan toimialajärjestöjen puoleen. Niillä on usein omia arviota toimialansa rakenteesta ja suhdanteista.  

Takaisin oppimateriaaliin

Jaa