Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Suomen virallinen tilasto 1866–1988:

Sarja "Suomen virallinen tilasto" sisälsi aluksi vain vuonna 1865 perustetun tilastoviraston (nyk. Tilastokeskus) laatimia tilastoja. Sarjan ensimmäinen julkaisu oli Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren 1856–1865 (Första häftet ja Andra häftet) ja se ilmestyi vuonna 1866 tilastoviraston julkaisemana.

Vuonna 1885 senaatti päätti Tilastollisen päätoimiston esityksestä, että eräiden viranomaisten kertomukset ja muidenkin virastojen tärkeät tilastot julkaistaan samassa sarjassa. Sarjan nimenä oli Suomenmaan virallinen tilasto (Bidrag till Finlands officiella statistik). Nimi muuttui myöhemmin muotoon Suomen virallinen tilasto (Finlands officiella statistik).

Aikaa myöten sarjasta karsiutuivat hallintoviranomaisten vuosikertomukset, jotka eivät sisältäneet merkittävästi tilastotietoja.

Kullakin aihepiirillä oli oma kiinteä roomalaisin numeroin (I–XLI) merkitty sarjanumeronsa. Sarjoissa ilmestyneet julkaisut oli merkitty juoksevalla volyyminumerolla.

Tällaisella kaksinkertaisella numerointijärjestelmällä sarjoja ja niissä ilmestyneitä vuositilastoja voitiin seurata systemaattisesti.
Tilastokeskuksen Tilastojulkaisut 1856–1979 -bibliografia auttaa vanhojen tilastosarjojen julkaisujen identifioinnissa.

Suomen virallisen tilaston vanhoja sarjoja on digitoitu Doria-julkaisuarkistoon. Alla olevassa luettelossa on linkki digitoituihin sarjoihin, mikäli niitä on saatavana julkaisuarkistossa pdf-muodossa. Yksittäisistä sarjoista on digitoitu kaikki julkaisut tai osa niistä.

Taulukko. Suomen virallisen tilaston alasarjat 1866–1988

I A Ulkomaankauppa
I B Kauppa ja merenkulku
II Suomen taloudellinen tila
III Maatalous
IV Tulo- ja varallisuustilasto
V Sääolot
VI A Väestö, Väestönmuutokset
VI A Väestö, Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja
VI B Kuolemansyyt
VI C Väestö- ja asuntolaskenta
VII Pankkitilastoa
VIII Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa
IX Oppikoulut
X Kansanopetus
XI Lääkintölaitos
XII Vankeinhoito
XIII Posti- ja lennätinlaitos
XIV Maanmittaus, Vakauslaitos
XV Luotsi- ja majakkalaitos
XVI Valtion rakennushallinto
XVII Metsätilastoa
XVIII Teollisuus- (käsityö-) ja rakennustilastoa
XIX Tie- ja vesirakennukset
XX Rautatietilastoa
XXI Vakuutustoiminta
XXIII Oikeustilastoa
XXIV Aistivialliskoulut
XXV Panttilainaustilastoa
XXVI Tapaturmatilastoa
XXVII Alkoholitilastoa
XXVIII Siirtolaisuustilastoa
XXIX A Vaalitilastoa: Eduskuntavaalit
XXIX A Vaalitilastoa: Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit
XXIX B Vaalitilastoa: Kunnallisvaalit
XXIX C Vaalitilastoa: Kieltolakiäänestys 1931
XXX Maanvuokra- ja asutustilastoa
XXXI Kuntien finanssitilastoa
XXXII Sosiaalisia erikoistutkimuksia
XXXIII Maanomistustilastoa
XXXIV Eläinlääkintölaitos
XXXV Liikeyritystilastoa
XXXVI Liikennetilastoa
XXXVIII Tutkimustoiminta
XXXIX Maatilatalous
XL Työvoimatiedustelu
XLI Tulonjakotilasto

 

Takaisin oppimateriaaliin