Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Vuodesta 1988 ilmiöaluesarjat

Vuonna 1988 (siirtymäkausi jatkui vuoteen 1989) Tilastokeskuksessa tehtiin julkaisu-uudistus.

Suomen virallisen tilaston roomalaisin numeroin ja volyyminumeroin merkityt sarjat loppuivat. Samoin lopetettiin Tilastotiedotus-sarja. Virallisen tilaston julkaisusarjat järjestettiin uudelleen 24 aihealueeseen, joissa julkaistiin 108 julkaisusarjaa. Niiden nimet noudattelivat pitkälti Tilastotiedotus-sarjan nimiä. Joissakin sarjoissa tapahtui jakaantumisia ja nimien pieniä muutoksia.

Ilmiöaluesarjoissa ryhdyttiin julkaisemaan kaikkia asianomaisen ilmiöalueen tilastoja riippumatta siitä, olivatko ne kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuositilastoja, ennakkotietoja tai lopullisia tietoja. Kaikista julkaisuista muodostui ilmiöaluetilaston vuosikerta, jossa yksittäisille tilastoille oli juokseva numero sen mukaan kun ne vuoden mittaan ilmestyivät. SVT-kirjaintunnus jäi julkaisujen nimiölehdille (huom. kirjainten yläpuolella oli viiva).

Ilmiöaluesarjojen SVT-julkaisuja ei ole digitoitu sähköiseen muotoon.

Ilmiöaluesarjat ja niiden ilmestymisvuodet

 • Asuminen (ISSN 0784-8307), 1988–2005
 • Elinolot (ISSN 0784-8757), 1988–2004
 • Energia (ISSN 0784-9354), 1988–2005
 • Julkinen talous (ISSN 0784-8323), 1988–2005
 • Kansantalous (ISSN 0784-8331), 1988–2005
 • Kauppa (ISSN 0784-834X), 1988–2006
 • Koulutus ja tutkimus (ISSN 0784-8242), 1988–1992 > jakautunut: Koulutus (ISSN 1236-4746) ja Tiede ja teknologia (ISSN 1236-5858)
 • Kulttuuri ja viestintä (ISSN 0784-8765), 1988–2004
 • Liikenne (ISSN 0784-8358), 1988–1993 > Liikenne ja matkailu (ISSN 1236-3014)
 • Maa- ja metsätalous (ISSN 0784-8404), 1988–1999
 • Oikeus (ISSN 0784-8366), 1988–2005
 • Palkat (ISSN 0784-8374), 1988–2005
 • Rahoitus (ISSN 0784-8382), 1988–2006 (Huom. myös RT-monistesarja)
 • Rakentaminen (ISSN 0784-8390), 1988–2005
 • Sosiaaliturva (ISSN 0785-4625), 1998–2003
 • [Tasa-arvo (ISSN 1455-6855), 1997: 1] > Sukupuolten välinen tasa-arvo (ISSN 1457-5604) 1988–
 • Teollisuus (ISSN 0784-8226), 1988–2005
 • Terveys (ISSN 0784-8412), 1988–2005
 • Tulot ja kulutus (ISSN 0784-8420), 1988–
 • Työmarkkinat (ISSN 0785-0107), 1988–2005
 • Vaalit (ISSN 0784-8439), 1988–2004
 • Vakuutus (ISSN 1235-0532), 1992–1998
 • Väestö (ISSN 0784-8447), 1988–2005
 • Ympäristö (ISSN 0784-8455), 1988–1999 > Ympäristö ja luonnonvarat (ISSN 1456-7121), 1999–2005
 • Yritykset (ISSN 0784-8463), 1988–2005
Takaisin oppimateriaaliin