Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Vuodesta 2004 tilastojen perusjulkaisut

Tilastokeskuksen internet-palvelu avattiin rakenteeltaan ja ulkoasultaan uudistettuna kesäkuussa 2004. Silloin tilastokeskus.fi-verkkopalvelusta löytyi noin 200 Suomen virallisen tilaston tilastoa aiheittain, asiasanoittain, tietojen julkistusjärjestyksessä sekä aakkosjärjestyksessä.

Kunkin tilaston sivukokonaisuuteen kuuluvat tietoelementteinä mm. julkistukset, katsaukset, taulukot, kuviot ja kartat sekä tilaston kuvailutiedot. Nämä elementit sisältävän internetjulkaisun lisäksi kunkin tilaston kotisivulta löytyy vähintään tilaston keskeiset tiedot sisältävä julkaisu pdf-muodossa. Kunkin tilaston pdf-julkaisun arkisto löytyy tilaston kotisivulta kohdasta Tuote- ja palvelutarjonta. Pdf-julkaisuja on ilmestynyt vuodesta 2009 alkaen.

Suomen virallisen tilaston SVT piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

Vuonna 2005 vahvistettiin SVT-järjestelmän 26-luokkainen aihealuejako, jonka mukaan tilastoja voi hakea mm. tilastokeskus.fi-palvelussa.

Kullakin aihealueella julkaistaan erilainen määrä tilastoja:

 • Asuminen (6 kpl)
 • Elinolot (2 kpl)
 • Energia (7 kpl)
 • Hinnat ja kustannukset (17 kpl)
 • Julkinen talous (13 kpl)
 • Kansantalous (9 kpl)
 • Kauppa (13 kpl)
 • Koulutus (19 kpl)
 • Kulttuuri ja viestintä (2 kpl)
 • Liikenne ja matkailu (13 kpl)
 • Maa-, metsä- ja kalatalous (39 kpl)
 • Oikeus (15 kpl)
 • Palkat ja työvoimakustannukset (9 kpl)
 • Palvelut (3 kpl)
 • Rahoitus ja vakuutus (7 kpl)
 • Rakentaminen (4 kpl)
 • Sosiaaliturva (32 kpl)
 • Teollisuus (5 kpl)
 • Terveys (14 kpl)
 • Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta (7 kpl)
 • Tulot ja kulutus 87 kpl)
 • Työmarkkinat (6 kpl)
 • Vaalit (4 kpl)
 • Väestö (11 kpl)
 • Ympäristö ja luonnonvarat (12 kpl)
 • Yritykset (13 kpl)
Takaisin oppimateriaaliin