Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5

Suomen virallinen tilasto SVT vuodesta 2008

Suomen virallisen tilaston portaali avattiin marraskuussa 2008. Portaalin kautta saa käyttöön tuoreimmat tiedot noin 300 luotettavasta julkishallinnon tilastosta. Tuoreimpien tilastojen lisäksi portaali sisältää tilastojen kuvaukset, laatuselosteet, julkistamisaikataulut ja muuta tilaston käytössä tarpeellista tietoa. Sivusto on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

Portaalin perustan muodostaa Suomen virallisen tilaston järjestelmä, joka muodostuu tilastoista ja niitä tuottavista 15 valtion viranomaisesta. Portaalin kautta järjestelmän tilastoja voi hakea aihealueittain, asiasanoittain, tuottajittain ja aakkosittain.

Virallisten tilastojen tuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan Suomen virallisen tilaston laatu- ja julkaisemisperiaatteita.

  • Niiden mukaan tilastojen tulee kuvata yhteiskuntaa kattavasti luotettavasti ja mahdollisimman tarkasti.
  • Tietojen tulee olla ajantasaisia ja mahdollisimman vertailukelpoisia.
  • Tilastojen tulee myös olla selkeästi esitettyjä.
  • Kaikilla tilastoilla on laatuseloste, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti tilaston laatuun vaikuttavia tekijöitä.
Takaisin oppimateriaaliin