Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Tilastotiedotus-sarja (1968–1988)

Suomen virallisen tilaston sarjassa ilmestyneiden (lähinnä) lopullisten vuositilastojen lisäksi Tilastokeskus (aik. Tilastollinen päätoimisto) julkaisi vuodesta 1968 alkaen Tilastotiedotus-sarjaa. Tilastotiedotus-sarjassa tiedot pyrittiin toimittamaan käyttäjille mahdollisimman tuoreina.

Tilastotiedotus-sarjassa ilmestyi 17 aiheenmukaista alasarjaa, joista kustakin ilmestyi useita numeroina vuodessa. Sarjassa ilmestyi kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositilastoja ja ne kattoivat lähes kaikki tilastotuotannon alueet. Osa tilastoista oli ennakkotilastoja, jotka ilmestyivät myöhemmin lopullisina Suomen virallisessa tilastossa.

Julkaisut olivat suhteellisen vaatimattomia "monisteita". Vuosikerroilla oli juokseva numerointi, joka alkoi vuoden alussa numerosta yksi.

Tilastokeskuksen Tilastotiedotus-sarjan alasarjat

 • FI Finanssitilasto
 • HI Hinnat: Kuluttajahintatilasto, vuokratiedustelu
 • JT julkisyhteisöt: Valtion, kuntien, kuntainliittojen ja seurakuntien talous
 • KA Kauppa: Tukku- ja vähittäiskauppa
 • KO Koulutus ja tutkimus: Oppilaitokset, opettajat, oppilaat, tutkinnot, väestön koulutusrakenne, tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • KT Kansantalouden tilinpito: Kansantalouden tilinpito, maksutase, maatilatalouden yritys- ja tulotilasto
 • LI Liikenne: Moottoriajoneuvot, rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot, tavaralinjaliikenne, tieliikenneonnettomuudet, majoitusliikkeiden kapasiteetti ja kapasiteetin käyttö
 • OI Oikeus ja vaalit: Rikollisuus, oikeustoimi, vaalit
 • PA Palkat: Toimialoittaiset ja työnantajaryhmittäiset palkkatilastot
 • RA Talonrakennustoiminta: Talonrakennus, asuntotuotanto, myönnetyt rakennusluvat
 • RT Rahoitus: Pankit, kiinnitysluottolaitokset, anto- ja ottolainaus, luottokanta, luottovirrat, joukkovelkakirjat, osamaksukaupan rahoitus, rahoitusmarkkinat, rahoitustilinpito
 • SE Vuokratiedustelu, kotitaloustiedustelu (jatkuu HI Hintatilasto 1969– )
 • TE Teollisuus: Teollisuuden ennakkotietoja, teollisuustuotannon volyymi-indeksi, moottoriajoneuvo- ja kumikorjaamot, tekstiiliteollisuuden konekanta
 • TU Tulot: Tulot ja varallisuus, tulonjako, kotitaloustiedustelu
 • TY Työvoima: Työvoimatiedustelu, työvoimaennusteet, työvoima- ja työoloselvitykset, työtaistelut
 • VL Väestö- ja asuntolaskenta (1980)
 • VÄ Väestö: Väkiluku, väestönmuutokset, väestöselvitykset ja väestöennusteet
 • YR Yritystilasto: Toimialoittaiset yritystilastot, varastot, tilastoja yritysrekisteristä

Apuneuvoja tiedon etsintään

 

Takaisin oppimateriaaliin