Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Keskusvirastoja perustetaan

Keskusvirastojen perustaminen 1800-luvulla merkitsi monen tilaston syntyä:

  • Tullihallitus (per. 1812, nyk. Tulli) aloitti ulkomaankaupan tilastoinnin vuonna 1865.
  • Manufaktuuri- eli Teollisuushallituksen (per. 1836) vuosikertomukset olivat varhaisimpia teollisuustilastoja.
  • Autonomian ajan ylimmän lainvalvojan prokuraattorin vuosikertomus oli kattavan rikoslajittaisen rikostilaston alku.
  • Suomen tilastollinen keskusvirasto (per. 1865, nyk. Tilastokeskus) alkoi koota vuosikertomuksia ja vastaavia Suomen virallisen tilaston aiheenmukaiseen sarjaan. Ensimmäisiä sarjoja olivat Suomen taloudellisen tilan 5-vuotiskatsaukset, maanviljelys- ja karjanhoitotilasto, verotilastot, väestötilastot ja pankkitilastot.
  • Koulutoimen ylihallitus (per. 1869, nyk. Opetushallitus) aloitti kansa- ja oppikoulujen vuosikertomusten laadinnan.

Lisätietoja:

Takaisin oppimateriaaliin