Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Johtavien teollisuusmaiden G20-ryhmän tilastotietojen lähde ”Principal Global Indicators”

Principal Global Indicators GPI on vuonna 2007 alkaneen finanssikriisin seurauksena syntynyt yhteistyöhanke. Sen avulla voi seurata G20-ryhmään kuuluvien talouksien keskeisten indikaattoreiden kehitystä.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ylläpitää GPI:tä yhteistyössä Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n, Euroopan keskuspankin EKP:n, OECD:n, YK:n ja Maailmanpankin kanssa.

Takaisin oppimateriaaliin