Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Bruttokansantuote vaihtelee alueittain

Alla olevan taulukon avulla vertaillaan alueita: viimeisestä sarakkeesta nähdään, että bruttokansantuotetta muodostuu henkilöä kohti eniten Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. BKT henkilöä kohti on pienimmillään Kainuussa.

Taulukko. Bruttokansantuote (BKT) maakunnittain vuonna 2012

Yksikkönä on miljoonia euroja.
 

Maakunta

BKT

Suhteellinen BKT/väestömäärä

(100 = Koko maa)

Uusimaa

74 714

130

Varsinais-Suomi

15 781

92

Satakunta

 7 798

94

Kanta-Häme

 5 600

87

Pirkanmaa

17 383

96

Päijät-Häme

 6 194

83

Kymenlaakso

 5 785

87

Etelä-Karjala

 4 649

95

Etelä-Savo

 4 221

75

Pohjois-Savo

 7 475

82

Pohjois-Karjala

 4 611

76

Keski-Suomi

 8 181

81

Etelä-Pohjanmaa

  5 713

80

Pohjanmaa

  6 773

103

Keski-Pohjanmaa

  2 228

88

Pohjois-Pohjanmaa

 12 638

86

Kainuu

  2 182

73

Lappi

  5 765

86

Ahvenanmaa

  1 293

124

Koko maa

199 069

100

Lähde: Tilastokeskus, Väestö, [viitattu: 21.3.2016]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html

Takaisin oppimateriaaliin