Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Tilastollisen metodin soveltaminen alkoi 2500 vuotta sitten

Tilastollista metodia sovellettiin ensimmäisen kerran ainakin 2500 vuotta sitten:
Kaupungin valtauksen valmistelussa arvioitiin kaupunkia ympäröivän muurin korkeutta laskemalla, kuinka monta tiiltä muurissa on. Tiilien lukumäärä laskettiin useasta kohdasta ja lopullisena lukumäärän arviona käytetiin yleisintä lukumäärää eli moodia. Muurin korkeuden arvio saatiin kertomalla moodi tiilen korkeudella. Arviota muurin korkeudesta käytetiin sopivan mittaisten tikapuiden rakentamiseen (lisätietoa).

Takaisin oppimateriaaliin