Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Ositettu otanta

Yksinkertaisella satunnaisotannassa poimitussa otoksessa eri väestöryhmien osuudet ovat samankaltaiset kuin perusjoukossa. Tämä on ongelmallista, jos halutaan tehdä taulukko, jossa esitetään keskiarvoja esimerkiksi ikäluokittain. Yli 75-vuotiaita on otoksessa suhteellisesti niin vähän, että ikäryhmässä luottamusvälit ovat leveitä. Toisaalta suurimmista ikäluokista otokseen tulee turhan paljon henkilöitä.

Tämä vältetään ositetulla otannalla: perusjoukko jaetaan ensin ikäryhmiin ja sitten kustakin ikäryhmästä poimitaan erikseen saman kokoinen otos esimerkiksi yksinkertaisella satunnaisotannalla. Sopivia ikäryhmiä ovat esimerkiksi alle 16-vuotiaat, 16–64-vuotiaat ja vähintään 65-vuotiaat. Tämän jälkeen kaikissa ikäryhmissä saadaan luotettavia estimaatteja. Osajoukoista poimitut otokset yhdistetään lopuksi yhdeksi otosaineistoksi.

Takaisin oppimateriaaliin