Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Ylipeiton vuoksi otos ei ole aina perusjoukon osajoukko

Otoksen toivotaan olevan perusjoukon osajoukko eli kaikkien otoksen alkioiden pitäisi kuulua myös perusjoukkoon. Joskus otoksen poimintaan käytetty alkioiden lista kuitenkin sisältää alkioita, jotka eivät kuulu perusjoukkoon (ylipeitto). Silloin otokseenkin saattaa tulla perusjoukkoon kuulumattomia alkioita.

Esimerkki ylipeitosta on mielipidetutkimus, jossa perusjoukkona ovat Suomessa asuvat Suomen kansalaiset. Jos otoksen poimintaan käytetään kuitenkin listaa sellaisista Suomen kansalaisista, jotka asuivat vuoden alussa Suomessa, otokseen saattaa tulla mukaan henkilöitä, jotka eivät asu enää tällä hetkellä Suomessa.

Kuvio. Ylipeitto

Kuvio. Ylipeitto

 

Otos on perusjoukon osajoukko (otos 1, vihreällä) tai ylipeiton seurauksena otoksessa on muitakin kuin perusjoukon alkioita (otos 2, punaisella). 

Takaisin oppimateriaaliin