Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Energian kulutus riippuu liikuntamuodosta

Kahdeksan koehenkilön energian kulutusta kilometriä kohden mitattiin kolmella eri liikuntamuodolla: juosten, kävellen tai pyöräillen.

Kokeessa todettiin, että juokseminen kuluttaa kaikkein eniten energiaa kilometriä kohden. Pyöräily vie vähiten energiaa. 

Alla olevassa kuviossa janat laatikon ylä- ja alapuolella ulottuvat ääriarvoihin. Liikuntamuotojen erot ovat selvät: pieninkin havaittu energian kulutus juosten on suurempi kuin suurin havaittu kulutus kävellen. Aineistossa on yksi poikkeuksellisen vähän energiaa kuluttava koehenkilö, jonka vuoksi kävelyn ja pyöräilyn kulutusmittauksia kuvaavat janat ulottuvat selvästi alemmas kuin vastaavat mediaanit.

Kuvio. Energian kulutus (kcal) kilometriä kohden

Kuvio. Energian kulutus (kcal) kilometriä kohden

Lähde: Milton, J. S. (1992). Statistical Methods in the Biological and Health Sciences 2nd Edition, McGraw-Hill, New York, s 316-31 [viitattu: 21.3.2016]. Saantitapa: http://www.statsci.org/data/general/energy.html

Takaisin oppimateriaaliin