Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Lämpötilan mittareilla on eri mitta-asteikkoja

Lämpötilan tapauksessa kaksi yleistä mittaria ovat Kelvin- ja Celsius-asteikko.

Kelvin-asteikkoa käytetään usein fysiikassa hyvin pienen lämpötilan mittaamiseen. Kelvin-asteikon tapauksessa asteikolla on absoluuttinen nollapiste 0 °K (–273 °C), jota pienemmäksi lämpötila ei voi pudota. Kelvin-asteikko on siis suhdelukuasteikko. On järkevää sanoa, että 100 °K on kaksi kertaa suurempi lämpötila kuin 50 °K .

Myös Celsius-asteikko sisältää nollan, mutta se ei ole sama kuin absoluuttinen Kelvin-asteikon nollapiste. Celsius-asteikon nollassa vesi jäätyy, mutta nollaa pienemmät celsiusasteet ovat mahdollisia. Celsius-asteikon määrittelyyn tarvitaan lisäksi veden kiehumispiste, joka määritellään 100 celsiusasteeksi.

Celsius-asteikko on välimatka-asteikko, sillä absoluuttista nollaa ei ole ja celsiusasteiden suhteita ei ole järkevää käyttää. Esimerkiksi 100 °C ei ole kaksi kertaa suurempi lämpötila kuin 50 ºC. Celsiusasteet voidaan aina muuntaa kelvinasteiksi ja päinvastoin, joten mitta-asteikko saadaan tarvittaessa vaihdettua.

Takaisin oppimateriaaliin