Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Sukupuolten jakauma

Sukupuolella on kaksi arvoa, joten sen jakauma voidaan kuvata taulukolla.

Taulukko. Sukupuolten jakauma Suomessa vuonna 2014

Sukupuoli

Lukumäärä

mies

2 692 000

nainen

2 780 000

Lähde: Tilastokeskus, Väestö [viitattu: 21.3.2016]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html

Takaisin oppimateriaaliin