Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Luottamustason valinta

Mielekkään luottamustason valinta on filosofinen ongelma. Yleensä käytetään luottamustasoja 95 % tai 99 %.  Mitä enemmän luottamusväliin halutaan luottaa, sitä leveämpi luottamusväli tarvitaan.

Alla olevassa kuviossa estimoidaan pelikonsolin omistavien kotitalouksien osuutta perusjoukossa. Estimaatti on 40 %.

Luottamustasolla 99,9 % laskettu luottamusväli on leveämpi kuin 95 % luottamustasolla laskettu luottamusväli. Leveä luottamusväli antaa tavallaan epätarkemman arvion parametrista kuin kapea luottamusväli.

Kuvio. Luottamuksen lisääminen pienentää luottamusvälin tarkkuutta

Kuvio. Luottamuksen lisääminen pienentää luottamusvälin tarkkuutta

Takaisin oppimateriaaliin