Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Virhemarginaali suuntaansa

Otokseen perustuvan arvion epätarkkuutta kuvataan yleensä mediassa sanomalla, että "kyselyn virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa". Usein kuitenkin jätetään sanomatta, mikä on tarkoitettu luottamustaso. 95 %:n luottamustaso on yleisin, joten mainitsematta jätetty luottamustaso lienee yleensä 95 %.

Kun perusjoukon keskiarvon estimaatti perustuu otoksen keskiarvoon x̅ ja virhemarginaali on 2,5 % suuntaansa 95 %:n luottamustasolla, luottamusvälin alaraja on 100 % – 2,5 % = 97,5 % otoksen keskiarvosta (0,975 × x̅) ja luottamusvälin yläraja on 100 % + 2,5 % = 102,5 % otoskeskiarvosta (1,025 × x̅). 

Takaisin oppimateriaaliin