Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Keskiarvo on mediaania herkempi poikkeaville arvoille

Muuttujalla on usein epätavallisen suuria arvoja. Esimerkiksi palkkatulojen keskiarvoon vaikuttavat aineiston muutamat todella hyvätuloiset henkilöt.

Seuraavassa kuvitteellisessa tuloaineistossa yksi arvoista on selvästi muita suurempi: 1 200, 1 300, 1 450, 1 600, 2 300, 2 500, 15 000. Suurin arvo vaikuttaa keskiarvoon paljon enemmän kuin muut havainnot.

Alla olevassa taulukossa verrataan keskilukuja kahdesta aineistossa, toisessa poikkeava havainto (15 000) on mukana ja toisessa ei. Poikkeavan suuren havainnon poistaminen pienentää selvästi keskiarvoa mutta ei niinkään mediaania. 

Taulukko. Keskiarvo ja mediaani tuloaineistossa

Keskiluku Alkuperäinen aineisto Aineisto ilman suurinta arvoa
Keskiarvo 3 621 1 725
Mediaani 1 600 1 525

 

Takaisin oppimateriaaliin