Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Keskihajonnan avulla kuvataan arvojen vaihtelua

Perusjoukossa keskihajonnan avulla voidaan laskea, kuinka suuri osa muuttujan arvosta sattuu annetulle välille. Jos muuttuja noudattaa normaalijakaumaa, sen arvoista 95,4 % on korkeintaan kahden keskihajonnan etäisyydellä keskiarvosta. Toisin sanoen 95,4 % havainnoista on välillä [keskiarvo – 2 × keskihajonta, keskiarvo + 2 × keskihajonta].

Seuraava väli sisältää 95 % havainnoista:
[keskiarvo – 1,96 × keskihajonta, keskiarvo + 1,96 × keskihajonta].

Takaisin oppimateriaaliin