Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Tulojen vino jakauma

Alla oleva kuvio kuvaa mahdollista kotitalouksien tulojen jakaumaa.  Aineistossa kullekin henkilölle on laskettu kotitalouden ekvivalentit tulot, jotka kuvaavat kotitalouden kokonaistuloa jaettuna kotitalouden koolla.

Kuvio 1. Kotitalouden ekvivalentit tulot 

Kuvio 1. Kotitalouden ekvivalentit tulot

Mediaani on merkitty sinisellä viivalla ja keskiarvo punaisella. Ekvivalenttien tulojen jakaumassa useimmat arvot ovat mediaanin ja keskiarvon lähellä.

Pienituloisia (tulot alle 5 000 e) ja suurituloisia (tulot yli 20 000 e) on suurin piirtein yhtä paljon. Suurituloisten joukossa on kuitenkin jonkin verran henkilöitä, joiden tulot ylittävät 30 000 e. Jakauma ulottuu oikealle pidemmälle kuin vasemmalle. Jakauman sanotaan olevan oikealle vino. Tyypillisesti oikealle vinon jakauman mediaani on pienempi kuin keskiarvo.

Seuraavassa kuviossa käytetään samaa aineistoa kuin kuviossa 1. Laatikko-janakuvion janat ulottuvat 1,5 kertaa kvartiilien erotuksen päähän laatikon reunasta (kuitenkin katkaistu nollassa). Janojen välinen etäisyys kuvaa, kuinka paljon arvot tyypillisesti vaihtelevat.

Kuvio 2.  Laatikko-janakuvio ekvivalenteista tuloista

Kuvio 2.  Laatikko-janakuvio ekvivalenteista tuloista

Laatikko-janakuviossa nähdään useita suurituloisia henkilöitä edustavia pisteitä.

Takaisin oppimateriaaliin