Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Eri tiheydellä julkaistavia tilastoja

Tilastojen ilmestymistiheys riippuu toisaalta kuvattavasta ilmiöstä ja toisaalta tilastojen käyttötarkoituksesta.

Vaalitilastot ilmestyvät suhteellisen harvoin. Niitä voi tehdä vain silloin kun vaaleja on pidetty.

Taloudellisia suhdanteita, kuten asuntojen hintoja, avoimia työpaikkoja ja rakennuslupia kuvaavia tilastoja taas julkaistaan varsin tiheästi, koska taloudellinen päätöksenteko sekä yrityksissä että julkisessa hallinnossa tarvitsee tietoja nopeasti muuttuvista tilanteista. Yleisin suhdannetilastojen ilmestymistiheys on kuukausittainen.

Takaisin oppimateriaaliin