Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Käsite ja sen kuvaaja (mittari)

Käsitteet liittyvät usein erilaisiin teorioihin. Esimerkiksi inflaation käsitteellä on keskeinen rooli talousteoriassa. Inflaatiolla tarkoitetaan hintojen nousua. Sillä on monenlaisia vaikutuksia talouden kehitykseen, mm. nopea hintojen nousu saattaa vähentää halukkuutta säästämiseen. Inflaatioprosenttia ei kuitenkaan voi havaita suoraan, vaan on sovittava, miten sitä mitataan.

Ensin käsitettä on tarkennettava siten, että edellytykset mittaamiselle täyttyvät. Inflaatio kuvaa kuinka paljon kuluttajahinnat ovat keskimäärin muuttuneet vuoden aikana. Hintojen tarkastelu pohjautuu keskimääräisen perheen kulutustottumuksiin.

Sen jälkeen on rakennettava mittausjärjestelmä. On sovittava:

  • mikä on eri tuoteryhmien merkitys inflaation kannalta
  • minkä yksittäisten tuotteiden hintoja seurataan
  • mistä hintatiedot kerätään
  • millä periaatteella hintatiedot kerätään, esim. otetaanko tilapäiset alennukset huomioon.

Lopputuloksena on inflaatiomittari. Suomessa inflaation mittari on kuluttajahintaindeksi (katso myös kuluttajahintaindeksin kuvaus).

Kuvio. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio

Kuvio kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksesta

Lähde: Findikaattori, Tilastokeskus / Kuluttajahintaindeksi

Takaisin oppimateriaaliin