Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Tilastojen vertailtavuus

Tilastojen tulee olla ajallisesti vertailukelpoisia, ts. niiden pitää pystyä kertomaan, miten joku asia on muuttunut aikojen kuluessa. Koska yhteiskunta muuttuu, ajallisen vertailukelpoisuuden ylläpitäminen on ajoittain vaikeaa.

Esimerkiksi kuluttajahintojen mittauksessa ihmisten kulutustapojen ja tarjolla olevien tuotteiden muuttuminen vaikeuttaa hintojen muutoksen vertailua. Jotta voidaan seurata hintojen muutosta, joudutaan kuluttajahintaindeksin tuotevalikoimaa muuttamaan määräajoin. Muutostilanteissa laaditaan uutta ja vanhaa indeksiä rinnakkain, jolloin saadaan selville, miten niiden tulokset eroavat toisistaan.

Tilastojen tulee olla alueellisesti vertailukelpoisia. Esimerkiksi EU-maiden tilastojen vertailukelpoisuuden parantamiseksi on viime vuosina tehty runsaasti töitä. Usein on kuitenkin niin, että kansalliset tarpeet vaativat omanlaisensa mittauksen ja vertailu EU:n sisällä omanlaisensa. Esimerkiksi EU-maiden kesken vertailukelpoiseksi tehty kuluttajahintaindeksi ei sisällä kaikkia niitä osia, joita kansallisessa kuluttajahintaindeksissä on.

Myös eri tilastojen välillä tulee olla vertailukelpoisuutta. Se edellyttää, että tilastojen pohjalla käytettävät käsitteet määritellään samalla tavalla. Esimerkiksi kansantalouden tilinpito kokoaa aineistonsa kymmenistä lähdetilastoista, ja sille on tärkeää, että lähdetilastojen käsitteet ovat yhteensopivat sen omien käsitteiden kanssa.

Takaisin oppimateriaaliin