Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Tieteellisesti perusteltu menetelmä

Tilastojen laadinta pohjautuu sekä tilastotieteeseen että jotain konkreettista aihealuetta kuvaaviin tieteisiin, joita ovat lähinnä yhteiskuntatieteet.

Tilaston havaintoaineiston keruu kohdistuu usein näytteeseen, joka on koottu siten, että se edustaa jotakin laajempaa joukkoa, esimerkiksi jonkin maan työikäistä väestöä. Näytettä kutsutaan silloin otokseksi. Otoksen valinnassa käytetään hyväksi todennäköisyyteen pohjautuvia tilastotieteen menetelmiä.

Tiedon keruussa ja yksittäisten mittareiden laadinnassa lähtökohtana ovat useimmin talous- ja sosiaalitieteiden piirissä määritellyt käsitteet. Teoreettiset käsitteet pyritään tekemään mitattaviksi.

Hankitun aineiston muokkaamisessa ja analyysissa käytetään jälleen tilastotieteessä kehitettyjä menetelmiä.

Takaisin oppimateriaaliin