Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Tilastot valtion päätöksenteossa

Valtion talouspolitiikan suunnittelu ei onnistu ilman tilastoja.
Sen perustana ovat tilastot tuotannon kehittymisestä: kansantalouden tilinpito, tuotannon suhdannekuvaaja ja teollisuuden liikevaihtokuvaaja. Lisäksi tarvitaan tietoa työllisyyden kehittymisestä, inflaatiosta ja ulkomaankaupasta.

Muun yhteiskuntasuunnittelun kannalta tärkeitä tilastoja ovat mm. väestötilasto, joka kertoo miten väestörakenne muuttuu ja tulonjakotilasto, jonka avulla voidaan arvioida esimerkiksi, miten verotuksen muuttaminen vaikuttaa eri väestöryhmien taloustilanteeseen.

Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia ovat yhdessä kehittäneet Findikaattori-tilastopalvelun, johon on koottu valtioneuvoston päättäjien ja valmistelijoiden usein tarvitsemia tilastotietoja.

Findikaattorin logo

Takaisin oppimateriaaliin