Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Tilastot kuntien päätöksenteossa

Kunnissa tärkein tilasto on alueellisesti jopa postinumeron tai karttaruudun tasolle tarkentuva väestötilasto, jonka avulla arvioidaan ikään liittyvien kunnallisten palvelujen (koulut, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut) tarvetta.

Tilastojen avulla ratkotaan myös kuntien ja valtion välistä tulojen jakoa, sillä kunnille jaettavan rahoituksen (ns. valtionosuuksien) kohdentaminen pohjautuu kuntia koskevaan tilastotietoon. Väestön koulutusrakennetta kuvaavat tilastot ja työssäkäyntitilasto kertovat, millaista elinkeinopolitiikkaa kunnassa kannattaa harjoittaa.

Katso myös Tilastokeskuksen Tietoa alueittain -sivulle kerätyt linkit.

Takaisin oppimateriaaliin