Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Tilastot kotitalouksien päätöksenteon apuna

Yleisimmin yksityiset ihmiset ja kotitaloudet tarvitsevat tietoa hintojen kehityksestä. Esimerkiksi vuokra- ym. sopimukset on usein sidottu johonkin kustannusten kehittymistä kuvaavaan mittariin, esimerkiksi elinkustannusindeksiin, jonka pisteluku on ilmoitettu Tilastokeskuksen verkkopalvelun etusivulla.

Monet yksityiset ihmiset seuraavat tilastoja myös harkitessaan isompia hankintoja. Esimerkiksi asunnon hankintaa ajoittaessa kannattaa seurata, miten asuntojen hinnat kehittyvät.

Opintoalaa valittaessa taas kannattaisi ottaa tilastoista selvää, minkälaiset työllistymismahdollisuudet eri tutkinnon suorittaneilla on.

Takaisin oppimateriaaliin