Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Käsitteet ovat tärkeitä: prosentti vai prosenttiyksikkö

Työttömyysasteesta puhuttaessa sekoitetaan usein prosenttiyksikkö ja prosentti. Työttömyysaste on prosenttilukuna ilmaistu työttömien osuus työvoimasta.

Tammikuussa 2013 työttömyysaste oli 8,7 prosenttia. Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 7,8 prosenttia eli työttömiä oli 7,8 prosenttia työvoimasta. Työttömyysasteen nousu oli siis 0,9 prosenttiyksikköä. Jos haluttaisiin kertoa, kuinka monta prosenttia työttömyysaste nousi, pitäisi laskea, montako prosenttia 0,9 prosenttiyksikköä on 7,8 prosenttiyksiköstä. Näin laskien työttömyysasteen nousu oli peräti 7,4 prosenttia. Työttömyysasteen yhden prosenttiyksikön muutos on siis paljon suurempi kuin, jos muutosta olisi yksi prosentti.

On vielä mahdollista saada lasketuksi kolmaskin työttömyyden muutosta kuvaava tunnusluku. Työttömyysaste nousi, koska työttömien määrä oli  vuoden aikana lisääntynyt kaikkiaan 25 000 hengellä, mikä oli 12,1 prosenttia verrattuna vuoden 2012 tammikuun työttömien määrään.

Takaisin oppimateriaaliin