Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5 6

Pylväskuvio

Viidestä käytetyimmästä tilastokuviosta eniten käytetään pylväskuvioita (kuvio 1). Pylväskuviossa palkin pituus kuvaa määrää. Koska pylvään pituus on kuvion sanoman kannalta olennainen viesti, pylväiden pituuden tulee perustua todelliseen tasaväliseen asteikkoon. Pylväskuvion tiedot kannattaa järjestää kuvattavan asian suuruuden mukaan, jolloin lukija saa selkeän käsityksen jakaumasta (kuvio 2). Jos pylväskuviossa esimerkiksi asteikko on katkaistu (joku arvoväli puuttuu), kuvio johtaa harhaan.

Pylväät kannattaa useimmiten esittää vaakapylväinä, jolloin esimerkiksi palkkien nimille jää enemmän tilaa. Pystypylväitä käytetään, jos kuvataan jonkun asian muuttumista ajassa.

Kuvio 1. Avoimet työpaikat suuralueittain

Kuvio avoimista työpaikoista

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-2251. 1. Vuosineljännes 2012, Liitekuvio 5. Avoimet työpaikat suuralueen (2012) mukaan. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2013]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/atp/2012/01/atp_2012_01_2012-05-16_kuv_005_fi.html

Kuvio 2. 15–64-vuotiaiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 2010

Kuvio miesten yleisimmistä kuolemansyistä

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-5051. 2010, Liitekuvio 1. 15–64-vuotiaiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2013]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011-12-16_kuv_001_fi.html

Takaisin oppimateriaaliin