Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5 6

Pylväskuvion erityistyyppejä

Pylvään sijasta voidaan käyttää myös kuvasymboleita tai pisteitä, jotka vastaavat tiettyä yksikkömäärää.

Kuvio 1. Baltian maiden väestömäärät 2011

Kuvio baltian maiden väestömäärästä

Lähde: Tilastokeskus, Eurostatin avaintaulukot [verkkojulkaisu]. [Lainattu 18.4.2012.] Saantitapa http://tilastokeskus.fi/tup/kvportaali/eurostat.html

Eräs pylväskuvion tyyppi on väestöpyramidi, jonka avulla voidaan havainnollistaa väestön ikärakennetta. Siinä ikäluokat on sijoitettu pystyakselille iän mukaan, naiset akselin oikealle puolelle ja miehet vasemmalle.

Kuvio 2. Väestö iän ja sukupuolen mukaan

Kuvio väestöpyramidista

Lähde: Findikaattori, Tilastokeskus / Väestörakenne

Takaisin oppimateriaaliin