Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5 6

Viivakuviot

Viivakuvioita käytetään paljon kuvattaessa ilmiöiden vaihtelua ja kehityssuuntaa. Tyypillisimmillään viivakuvio on aikasarjojen (ajan myötä tapahtuvien muutosten) esittämisessä.

Kuvio. Ensiavioitujan ja ensisynnyttäjän keski-ikä 1982–2011

Liitekuvio 1. Ensiavioitujan ja ensisynnyttäjän keski-ikä 1982–2011

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-6413. 2011, Liitekuvio 1. Ensiavioitujan ja ensisynnyttäjän keski-ikä 1982–2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2012]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/ssaaty/2011/ssaaty_2011_2012-04-20_kuv_001_fi.html

Viivakuvion tulkinnan kannalta ratkaiseva tekijä on viivan suunta. Sen vuoksi viivakuvion asteikko voidaan katkaista ilman, että kuvion sanoma muuttuu. Toisaalta kuvion muoto vaikuttaa voimakkaasti viivan suuntaan. Levittämällä kuviota saadaan nopeakin muutos näyttämään vähäiseltä ja kaventamalla kuviota vähäinenkin muutos suurelta.

Takaisin oppimateriaaliin